Kontrakt z firmą TASKOPROJEKT (2000)

Kontrakt z firmą TASKOPROJEKT (2000)

TUCKER opracowanie dokumentacji elektrycznej przy pomocy oprogramowania EPLAN 5.2, wykonanie oprogramowania iuruchomienie maszyny do przypawania kołków na spawalni Opel GM, przy zastosowaniu sterownika Simatic S7 (SPS 315 DP)firmy Simens